ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Ισπανικές Ποικιλίες

 

Picual (Πικουάλ)

Η ποικιλία Πικουάλ κατατάσσεται στις πρώιμες ποικιλίες με μεγάλη παραγωγικότητα. Ο καρπός συλλέγεται εύκολα με μηχανική συγκομιδή. Ειναι ανθεκτική στο κρύο και στην ξηρασία.  Καλλιεργείται ευρέως στην Ισπανία και υπολογίζεται ότι καλύπτει περίπου το 50% της συνολικής παραγωγής ελαιολάδου. Η ποικιλία Πικουάλ έχει χαρακτηριστικό σχήμα, με ένα μυτερό σχηματισμό στο τελείωμα του καρπού. Στην πραγματικότητα, το όνομα της ποικιλίας προέρχεται από την ισπανική λέξη «κορυφή» ή «δείκτης». Παρουσιάζει υψηλή σταθερότητα ελαιολάδου και παρουσίαζει υψηλή ανθεκτικότητα στις υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το δέντρο Πικουάλ έχει σκληρώδες κορμό και είναι ανθεκτικό στους περισσότερους τύπους εδάφους και δίαφορες κλιματικές συνθήκες.

 Η Πικουάλ χρησιµοποιείται σε παραδοσιακούς ελαιώνες καθώς επίσης και σε ελαιώνες πυκνής φύτευσης (6,5Χ5 ή 7Χ3,5). Δε συνιστάται η χρησιµοποίησή της για ελαιώνες υπέρπυκνης φύτευσης.

Γεύση

Η γεύση του λαδιού Πικουάλ είναι χαρακτηριστική και αναγνωρίσιμη. Έχει αναφερθεί ότι το ελαιόλαδο που παράγει ο καρπός της είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, γεγονός που δίνει στο ελαιόλαδο µεγάλη διάρκεια ζωής.

  

Το δέντρο

Η ποικιλία Πικουάλ είναι μεσαίου μεγέθους δέντρο. Η συγκεκριμένη ποικιλία καλύπτει το 90% της συνολικής έκτασης ελαιόδεντρων για την παραγωγή ελαιολάδου στην περιοχή Χαέν(Jaen), Ισπανία, τη μεγαλύτερη έκταση ελαίωνων στον κόσμο.

 Καρπός

Ο καρπός έχει σχήμα ωοειδές και καμπυλωτό με ένα χαρακτηριστικό σχηματισμό στο τελείωμα του καρπού. Παρουσίαζει υψηλή απόδοση καρπού και λαδιού. Είναι αυτογόνιµη ποικιλία, η οποία µε τη σωστή φροντίδα του δένδρου (άρδευση, λίπανση, κλάδεµα, συγκοµιδή καρπών) παράγει καρπό, ο οποίος έχει βάρος 2 µε 4 γρ., κάθε χρόνο σε ικανοποιητικό βαθµό. Αναγνωρίζεται ως πρώιµη ποικιλία καλλιέργειας, µε προτεινόµενη περίοδο συγκοµιδής των καρπών στα µέσα του Νοεµβρίου. Είναι δυνατή η εφαρµογή σείσης (δόνησης) του κορµού (µε µηχανικά µέσα) προκειµένου να επιτευχθεί η συγκοµιδή των καρπών ευκολότερα. Η απόδοση του ελαιόδεντρου σε καρπούς είναι εξαιρετική και η περιεκτικότητα αυτών σε ελαιόλαδο κυµαίνεται από 22 έως 26%, περίπου 4:1. ΄Οταν ο καρπός είναι ώριμος, ο φλοιός του είναι γυαλιστερός μαύρος και η σάρκα του καρπού μετατρέπεται από ελαφρύ καστανό χρώμα σε ροζέ.

Λάδι

Η απόδοση λαδιού Πικουάλ είναι υψηλή, παρόλο που διαφέρει τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης. Το λάδι είναι υψηλής ποιότητας με ένα ξεχωριστό χαρακτήρα και ιδιαίτερα υψηλή σταθερότητα ελαιολάδου. Τo λάδι Πικουάλ συχνά αναμιγνύεται με άλλες ελαιοπαραγωγικές ποικιλίες, ώστε να αυξηθεί η σταθερότητα ελαιολάδου.

 Άλλα ονόματα

Από την ισπανική ποικιλία ελιάς περιλαμβανομένων Nevadilla Blanco, Nevadillo, Nevade Blanco, Blanco, Coperano και Morteno. Γενικά, η Πικουάλ είναι η πιο διαδεδομένη καλλίεργεια στην Ισπανία.  

Κλιματικές συνθήκες

Οι περιοχές στις οποίες ευδοκιμεί η ποικιλία Πικουάλ παρουσίαζουν ήπιο έως βαρύ χειμώνα και ξηρά καλοκαίρια. Θεωρείται ποικιλία ελαιόδεντρου µε δείκτη ανθεκτικότητας απέναντι στο ψύχος αρκετά υψηλό καθώς οι ισπανικές περιφέρειες στις οποίες η PiquaI είναι πιο κοινή, έχουν κρύους χειµώνες. Ανταποκρίνεται εξαιρετικά σε περιοχές µε υψόµετρο άνω των 300µ αλλά εξίσου καλά και σε χαµηλότερα υψόµετρα.

 

Μανθανίγια (Manzanilla)

Άλλα ονόματα Manzanillo, ισπανικές υποκατηγορίες

Γενικά

Καρπός μετρίου μεγέθους 4,8 γραμμάρια παραγωγής 200-280 ελιές/κιλό και έχει αναλογία σάρκας/ πυρήνα 8,2:1. Έχει ωοειδές σχήμα με λεπτό φλοιό και εξαιρετική υφή. Γενικά, έχει ελαφρύ πράσινο χρώμα με μικρές άσπρες κηλίδες. Οι ώριμοι καρποί διαθέτουν ελαφράβιολετί χρώμα και μέτρια/υψηλή περιεκτικότητα λαδιού. Το δέντρο είναι γενικώς χαμηλού ύψους. Στην Ισπανία οι ελαιώνες Μανθανίγιο είναι περίπου 100,000 εκτάρια.

 Κλιματικές συνθήκες

Δίνει βαρείς καρπούς σε ήπια κλίματα με μικρές περίοδους ψύχους. Η ποικιλία Μανθανίγιο είναι ευαίσθητη σε περιοχές με εκτεταμένες περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών.

 Εμπορική βιωσιμότητα

Καλύπτει το 60% της παραγωγής πράσινων ποικιλίων στις μεσογειακές χώρες και το 83% στην Καλιφόρνια. Θεωρείται ως η καλύτερη ποικιλία παγκοσμίως για την ταυτόχρονη παραγωγή λαδιού και επιτραπέζιων καρπών.

 


Αρμπεκίνα (Arbequina)

 Γενικά

Ευδοκιμεί κυρίως στη Βορειο-ανατολική Ισπανία. Είναι ευρέως διαδεδομένη ως υψηλής ποιότητας ελαιοπαραγωγικής ποικιλίας. Είναι αναγνωρισμένη ως πρώιμη καλλιέργεια με υψηλή παραγωγικότητα και απόδοση λαδίου. Το λάδι παρουσιάζει χαμηλό επίπεδο πολυφαινόλης, το οποίο μειώνεται κατά την καλλιεργητικό περίοδο . Γενικά, είναι χαμηλού ύψους δέντρο, που χρησιμοποείται σε εκτατικούς ελαιώνες.

Εκτός από την παραδοσιακή φύτευση (7Χ7) ή την πυκνή φύτευση (5Χ4, 5,5Χ4, 6Χ2,5), ενδείκνυται επίσης και για την υπερεντατική καλλιέργεια της ελιάς (4Χ1,35 ή 4,5Χ1,35 ή 3,75Χ1,35). Είναι αυτογόνιµη ποικιλία, η οποία µε τη σωστή φροντίδα του δένδρου (άρδευση, λίπανση, κλάδεµα, συγκοµιδή καρπών) παράγει καρπό, ο οποίος έχει στρόγγυλο σχήµα ίσος περίπου µε το νόµισµα ενός ευρώ και βάρος 1,5 µε 2 γρ., κάθε χρόνο. Αναγνωρίζεται ως πρώιµη ποικιλία καλλιέργειας, µε προτεινόµενη περίοδο συγκοµιδής των καρπών στα µέσα του Νοεµβρίου. Είναι δυνατή η εφαρµογή σείσης (δόνησης) του κορµού (µε µηχανικά µέσα) προκειµένου να επιτευχθεί η συγκοµιδή των καρπών ευκολότερα. Η απόδοση του καρπού σε ελαιόλαδο κυµαίνεται στο 22- 25%, περίπου 4,6:1.

Κλιματικές συνθήκες

Θεωρείται ποικιλία ανθεκτική στο κρύο, αλλά παράλληλα έχει αρχίσει η καλλιέργειά της και σε θερµότερες περιοχές µε εξαιρετικά αποτελέσµατα. Η συγκεκριµένη ποικιλία παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στnν υγρασία καθώς και στο Βερτιτσίλιο.

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ | ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ