ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ
Στο χώρο των εγκαταστάσεων του ελαιοτριβείου λειτουργεί σύγχρονο φυτώριο ποικιλιών ελαιοδένδρων, τόσο από Ισπανία, που είναι ιδανικά για τις κλιματολογικές συνθήκες της Βόρειας Ελλάδας, όσο και από την Ελλάδα.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών αυτών παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των δενδρυλλίων ή για την τιμή διάθεσής τους, είμαστε διαθέσιμοι στα τηλεφωνικά νούμερα που αναφράφονται στην ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

 
ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ | ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ