ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ

Στο χώρο των εγκαταστάσεων του ελαιοτριβείου λειτουργεί σύγχρονο φυτώριο ποικιλιών ελαιοδέντρων. Το φυτώριο διαθέτει όλες τις ποικιλίες των ελαιοδέντρων που είναι ιδανικές για τις κλιματολογικές συνθήκες της Βορείου Ελλάδος. Ο νέος παραγωγός μπορεί να μας συμβουλευτεί για την επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας, τη σωστή δεντροφύτευση αλλά και την ορθολογική καλλιέργεια.

Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μέσα από την παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου καθώς και η διαρκής αναζήτηση νέων εφαρμογών στο τομέα της ελαιοκαλλιέργειας μας επιτρέπει να καθοδηγούμε ορθά το νέο παράγωγο αποφεύγοντας δαπανηρά λάθη.

ΦωτογραφίεςΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ | ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ